Obecnie wiele młodych kobiet decyduje się zostać matkami jeszcze w trakcie studiów. Choć niegdyś wydawało im się niemożliwe pogodzenie życia studenckiego z wychowywaniem dzieci, gdy zachodzą w ciążę muszą się tego nauczyć w tempie ekspresowym. Na szczęście wiele uczelni oferuje matkom dogodne rozwiązanie pozwalające nie przerywać nauki, ale też nie studiować kosztem swojej rodziny.

Można więc złożyć wniosek o przyznanie indywidualnego toku nauczania, który pozwoli jeździć jedynie na zaliczenia i egzaminy i w ten sposób ograniczyć czas spędzany na uczelni do minimum. Każdy student wie, jak absorbujące jest uczelniane życie, że trzeba wielokrotnie spędzać mnóstwo godzin na uczelni, poza tym uczyć się w domu, realizować studencki program, by mieć z tego korzyści w postaci dobrych wyników na studiach.

Żadna uczelnia nie chce jednak stracić zdolnej studentki, która w tym czasie, najlepszym dla młodej kobiety na zostanie matką, decyduje się poświęcić nie tylko karierze, ale też rodzinie. Dla samej studentki zresztą byłoby bolesne stracić zaliczony rok czy więcej lat studiów. A może urlop dziekański? Jest to rok wolny od nauki, po którego upływie można kontynuować naukę bez straty poprzednich lat.

Jest to dobre wyjście dla kobiet, które mają problemy zdrowotne w czasie ciąży i nie są w stanie przychodzić na zajęcia, bądź z powodów zdrowotnych swojego nowo narodzonego dziecka muszą być przy nim non stop, i z tego względu nie mają możliwości nawet myśleć o nauce. Jak widać, jest wiele rozwiązań dla kobiet w tym trudnym okresie ciąży i macierzyństwa.