W przypadku ślubu cywilnego bez wątpienia zaletą jest to, że można wziąć w dowolnym Urzędzie Stanu Cywilnego a więc nie ogranicza nas tutaj miejsce zamieszkania. Do tego wszelkie formalności są stosunkowo nieskomplikowane i można je załatwić dość szybko.

Dokumenty potrzebne na ślub cywilny

W przypadku gdy mamy do czynienia ze ślubem panny i kawalera to jedynymi wymaganymi dokumentami są dowód osobisty oraz odpis skrócony aktu urodzenia. W przypadku rozwodników dodatkowo trzeba przygotować odpis wyroku sądu potwierdzającego rozwód oraz skrócony odpis aktu małżeństwa. Wdowcy i wdowy muszą z kolei załatwić odpis aktu zgonu małżonka.

Przebieg ślubu cywilnego

  • Znaczenie małżeństwa – przemowa urzędnika z Urzędu Stanu Cywilnego
  • Urzędnik z Urzędu Stanu Cywilnego pyta małżonków czy potwierdzają chęć zawarcia małżeństwa
  • Złożenie przysięgi
  • Założenie obrączek
  • Podpisanie aktu małżeństwa
  • Można już pocałować pannę młodą

Przysięga na ślubie cywilnym

Bez względu na to czy mówimy o ślubie cywilnym czy kościelnym przysięga małżeńska jest bez wątpienia jednym z kluczowych momentów całej ceremonii.

Świadkowie na ślubie cywilnym

Wbrew temu co powszechnie się sądzi nie muszą to być dwie osoby różnych płci. Nic nie stoi na przeszkodzie aby świadkami było dwóch mężczyzn lub dwie kobiety. Jedyne wymogi formalne odnoszą się do wieku świadków (ukończone 18 lat) i posługiwania się przez nich językiem polskim (w innym wypadku wymagany jest tłumacz przysięgły). Świadkowie muszą mieć przy sobie dowód osobisty do okazania.

Suknia na ślub cywilny

W przypadku ślubu cywilnego strój panny młodej zazwyczaj jest znacznie skromniejszy niż w przypadku ślubu kościelnego. Dominują tutaj dość klasyczne sukienki w beżowych odcieniach.