Odprawa należy Ci się w sytuacji, kiedy Twój zakład pracy zatrudnia więcej niż 20 osób.

Wysokość odprawy

Wysokość kwoty jaka Ci się należy, uzależniona jest od Twojego stażu pracy w danej firmie. Jeśli pracowałaś krócej niż 2 lata, przysługuje Ci odprawa w wysokości 1 pensji. Jeśli pracowałaś 2- 8 lat, odprawa będzie wynosić wysokość pensji 2 miesięcznej. Dla pracujących powyżej 8 lat w jednym miejscu, pracujący powinien przygotować odprawę w wysokości 3 miesięcznych wypłat.

Zwolnienie indywidualne a odprawa

Jeśli zwolnienie wynika z przyczyn od Ciebie niezależnych jak likwidacja Twojego stanowiska pracy, reorganizacja struktury firmy lub zakładu.

Zwolnienia grupowe a odprawa

Padłaś ofiarą zwolnień grupowych? Odprawa przysługuje Ci , o ile zwolniono z Tobą minimum 10% załogi.